Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.43

Verš

cīra-vāsā nirāhāro
baddha-vāṅ mukta-mūrdhajaḥ
darśayann ātmano rūpaṁ
jaḍonmatta-piśācavat
anavekṣamāṇo niragād
aśṛṇvan badhiro yathā

Synonyma

cīra-vāsāḥ — oblékl si roztrhaný oděv; nirāhāraḥ — přestal přijímat veškerou tuhou potravu; baddha-vāk — přestal mluvit; mukta-mūrdhajaḥ — rozvázal si vlasy; darśayan — začal se ukazovat; ātmanaḥ — na něm; rūpam — tělesné rysy; jaḍa — netečný; unmatta — šílený; piśāca-vat — jako pobuda; anavekṣamāṇaḥ — nečekal na; niragāt — nacházel se; aśṛṇvan — neslyšel; badhiraḥ — jako hluchý člověk; yathā — jako kdyby.

Překlad

Poté si Mahārāja Yudhiṣṭhira oblékl roztrhané šaty, přestal jíst všechny tuhé pokrmy, dobrovolně oněměl a nechal si volně splývat vlasy. Když se to vše spojilo dohromady, dodalo mu to vzhledu pobudy nebo šílence, který nemá zaměstnání. Na svých bratrech v ničem nezávisel a jako hluchý člověk nic neslyšel.

Význam

Takto osvobozen od všech vnějších záležitostí neměl nic společného s královským životem či rodinnou pověstí a z praktických důvodů se vydával za netečného šíleného pobudu a nemluvil o hmotných věcech. Nijak nezávisel na svých bratrech, kteří mu vždy společně pomáhali. Toto stádium úplné nezávislosti na všem se také nazývá očištěné stádium nebojácnosti.