Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.21

Verš

tad vai dhanus ta iṣavaḥ sa ratho hayās te
so ’haṁ rathī nṛpatayo yata ānamanti
sarvaṁ kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ
bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām

Synonyma

tat — stejný; vai — jistě; dhanuḥ te — stejný luk; iṣavaḥ — šípy; saḥ — úplně stejný; rathaḥ — válečný vůz; hayāḥ te — úplně stejní koně; saḥ aham — já jsem stejný Arjuna; rathī — válečník na voze; nṛpatayaḥ — všichni králové; yataḥ — kteří; ānamanti — skládali úctu; sarvam — všechno; kṣaṇena — v jediném okamžiku; tat — to všechno; abhūt — stalo se; asat — zbytečné; īśa — kvůli Pánu; riktam — prázdné; bhasman — popel; hutam — nabízení másla; kuhaka-rāddham — peníze stvořené kouzelným proutkem; iva — jako; uptam — zaseto; ūṣyām — v neúrodné zemi.

Překlad

Mám úplně stejný luk Gāṇḍīva, stejné šípy, stejný vůz, který táhnou stejní koně a používám je jako stejný Arjuna, kterému všichni králové vzdávali hold, ale v nepřítomnosti Pána Kṛṣṇy se všechno během jediného okamžiku stalo zbytečné a prázdné. Vše je marné jako obětovat vyčištěné máslo do popela, hromadit peníze kouzelným proutkem nebo sít na neúrodnou půdu.

Význam

Již jsme se nejednou zmínili, že nikdo by se neměl chlubit cizím peřím. Všechny energie a síly pocházejí z nejvyššího zdroje, Pána Kṛṣṇy, a působí tak dlouho, dokud si to přeje, a přestávají pracovat, jakmile je odejme. Všechna elektrická energie přichází z elektrárny a jakmile elektrárna zastaví dodávku proudu, žárovky nejsou nic platné. Veškeré energie může svrchovaná vůle Pána stvořit či odebrat v jediném okamžiku. Materialistická civilizace bez požehnání Pána je jen dětskou hrou. Dokud rodiče dovolí dítěti, aby si hrálo, je všechno v pořádku. Jakmile však rodiče změní mínění, dítě musí skončit. Lidská civilizace a všechny její činnosti musí být v souladu se svrchovaným požehnáním Pána. Bez tohoto požehnání je veškerý rozvoj lidské civilizace ozdobou na mrtvém těle. Zde je řečeno, že mrtvá civilizace a její činnosti jsou jako vyčištěné máslo lité do popela, hromadění peněz kouzelným proutkem a setí na neúrodnou půdu.