Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.20

Verš

so ’haṁ nṛpendra rahitaḥ puruṣottamena
sakhyā priyeṇa suhṛdā hṛdayena śūnyaḥ
adhvany urukrama-parigraham aṅga rakṣan
gopair asadbhir abaleva vinirjito ’smi

Synonyma

saḥ — to; aham — já; nṛpa-indra — ó králi; rahitaḥ — připraven o; puruṣa-uttamena — Nejvyšším Pánem; sakhyā — svým přítelem; priyeṇa — nejdražším; suhṛdā — příznivcem; hṛdayena — srdcem a duší; śūnyaḥ — prázdný; adhvani — nedávno; urukrama-parigraham — manželky všemocného; aṅga — těla; rakṣan — když jsem ochraňoval; gopaiḥ — pastevci; asadbhiḥ — nevěřícími; abalā iva — jako slabá žena; vinirjitaḥ asmi — byl jsem poražen.

Překlad

Ó králi, nyní jsem odloučen od svého přítele a nejdražšího příznivce, od Nejvyšší Osobnosti Božství, a mé srdce je proto pusté a prázdné. V Jeho nepřítomnosti jsem byl poražen mnoha nevěřícími pastevci, když jsem bránil těla všech Kṛṣṇových manželek.

Význam

Důležitým bodem v tomto verši je povšimnout si, jak bylo možné, že Arjunu porazili nízcí pastevci a že se takoví světští lidé mohli dotknout těl manželek Pána Kṛṣṇy, které byly pod Arjunovou ochranou. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura tyto sporné věci vysvětluje na základě Viṣṇu Purāṇy a Brahma Purāṇy. V těchto Purāṇách je řečeno, že krásné obyvatelky nebes jednou potěšily svojí službou Aṣṭāvakru Muniho a dostaly od něho požehnání, že Nejvyšší Pán se stane jejich manželem. Aṣṭāvakra Muni byl na osmi místech svého těla zakřivený, a proto se také pohyboval zvláštním zakřiveným způsobem. Když dcery polobohů viděly jeho pohyby, nemohly zadržet smích a muni se na ně rozhněval a proklel je, že je unesou lupiči, přestože dostanou Pána za svého manžela. Později dívky muniho opět uspokojily svými modlitbami a on jim požehnal, že i poté, co je uloupí darebáci, získají svého manžela zpátky. Proto, aby dodržel slova velkého muniho, Pán Sám unesl Své manželky z Arjunovy ochrany, jinak by zmizely ihned, jak by se jich darebáci dotkli. Kromě toho některé z gopī, které si v modlitbách přály stát se manželkami Pána, se po splnění své touhy vrátily na svá původní místa. Pán Kṛṣṇa chtěl, aby se po Jeho odchodu vrátili všichni, kteří Ho doprovázeli, zpátky k Bohu, a pouze je různým způsobem volal zpět.