Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.40

Verš

kaccin nābhihato ’bhāvaiḥ
śabdādibhir amaṅgalaiḥ
na dattam uktam arthibhya
āśayā yat pratiśrutam

Synonyma

kaccit — zdali; na — nemohl; abhihataḥ — osloven; abhāvaiḥ — nepříliš přátelsky; śabda-ādibhiḥ — zvuky; amaṅgalaiḥ — nepříznivými; na — ne; dattam — obdařil milodarem; uktam — říká se; arthibhyaḥ — toho, kdo požádal; āśayā — s nadějí; yat — co; pratiśrutam — slíbil zaplatit.

Překlad

Oslovil tě někdo nepříliš přátelskými slovy? Ohrozil tě někdo? Nemohl jsi obdarovat někoho, kdo o to požádal? Nebo jsi nesplnil slib, který jsi někomu dal?

Význam

Kṣatriyu nebo bohatého člověka někdy mohou navštívit lidé, kterým se nedostává peněz. Pokud je majetný člověk požádán o příspěvek, je jeho povinností milodar dát s ohledem na osobu, místo a čas. Pokud kṣatriya nebo boháč z nějakého důvodu nesplní tento závazek, musí pak této nesrovnalosti velice litovat. Podobně je to s tím, když někdo nedodrží svůj slib, že bude rozdávat milodary. Taková nedopatření jsou někdy příčinou sklíčenosti a ten, kdo takto zklamal, bývá kritizován, což by mohl být i důvod Arjunova špatného stavu.