Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.51

Verš

dhṛtarāṣṭraḥ saha bhrātrā
gāndhāryā ca sva-bhāryayā
dakṣiṇena himavata
ṛṣīṇām āśramaṁ gataḥ

Synonyma

dhṛtarāṣṭraḥ — Dhṛtarāṣṭra; saha — spolu s; bhrātrā — jeho bratr Vidura; gāndhāryā — Gāndhārī také; ca — a; sva-bhāryayā — jeho manželka; dakṣiṇena — na jižní stranu; himavataḥ — Himálaj; ṛṣīṇāmṛṣiů; āśramam — skrýš; gataḥ — odešli.

Překlad

Ó králi, tvůj strýc Dhṛtarāṣṭra, jeho bratr Vidura a žena Gāndhārī odešli na jižní stranu Himálaje, kde jsou úkryty velkých mudrců.

Význam

Aby uklidnil truchlícího Mahārāje Yudhiṣṭhira, Nārada nejprve promluvil z filozofického hlediska, a potom začal popisovat budoucí cesty jeho strýce, které mohl viděl díky svým předvídavým schopnostem. Začal následovně.