Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.11.8

Verš

aho sanāthā bhavatā sma yad vayaṁ
traiviṣṭapānām api dūra-darśanam
prema-smita-snigdha-nirīkṣaṇānanaṁ
paśyema rūpaṁ tava sarva-saubhagam

Synonyma

aho — ó, jaké štěstí; sa-nāthāḥ — být pod ochranou pána; bhavatā — Tebou; sma — stali jsme se; yat vayam — tak jak jsme; traiviṣṭa-pānām — polobohů; api — rovněž; dūra-darśanam — vzácně k vidění; prema-smita — s láskou se usmívající; snigdha — láskyplný; nirīkṣaṇa-ānanam — takto vypadající tvář; paśyema — pohleďme; rūpam — krása; tava — Tvá; sarva — vše; saubhagam — přízeň.

Překlad

Ó jaké štěstí, že díky Tvé přítomnosti jsme dnes opět pod Tvojí ochranou, vždyť Tvá Výsost zřídkakdy navštěvuje i obyvatele nebes. Nyní můžeme hledět na Tvoji usměvavou tvář, která je plná láskyplných pohledů. Nyní můžeme vidět Tvoji transcendentální podobu, plnou požehnání a veškeré přízně.

Význam

Pána v Jeho věčné osobní podobě mohou vidět pouze čistí oddaní. Pán není v žádném případě neosobní. Je Nejvyšší Absolutní Osobností Božství a oddaná služba umožňuje Osobně Ho spatřit tváří v tvář, což nemohou ani obyvatelé vyšších planet. Když se Brahmājī a další polobozi chtěli poradit s Pánem Viṣṇuem, úplnou částí Pána Kṛṣṇy, museli čekat na břehu mléčného oceánu, kde Pán Viṣṇu leží na Bílé Zemi (Śvetadvīpu). Tento mléčný oceán a planeta Śvetadvīp jsou obdobou Vaikuṇṭhaloky v tomto vesmíru. Ani Brahmājī, ani polobozi jako Indra nemohou na tento ostrov Śvetadvīp vstoupit, ale mohou stát na břehu mléčného oceánu a předat Pánu Viṣṇuovi, který se jmenuje Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, svůj vzkaz. Mohou tedy vidět Pána jen zřídkakdy, ale obyvatelé Dvāraky Ho mohli Jeho milostí vidět tváří v tvář, jelikož to byli čistí oddaní beze stopy hmotného znečištění v podobě plodonosných činností a empirických filozofických spekulací. To je původní postavení živých bytostí, a lze ho dosáhnout oživením našeho přirozeného životního stavu, který objevíme jedině v oddané službě.