Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.11.4-5

Verš

tatropanīta-balayo
raver dīpam ivādṛtāḥ
ātmārāmaṁ pūrṇa-kāmaṁ
nija-lābhena nityadā
prīty-utphulla-mukhāḥ procur
harṣa-gadgadayā girā
pitaraṁ sarva-suhṛdam
avitāram ivārbhakāḥ

Synonyma

tatra — poté; upanīta — nabídli; balayaḥ — dary; raveḥ — slunci; dīpam — lampu; iva — jako; ādṛtāḥ — ohodnocené; ātma-ārāmam — soběstačnému; pūrṇa-kāmam — plně spokojenému; nija-lābhena — Jeho vlastními silami; nitya- — ten, který bez ustání dodává; prīti — náklonnost; utphulla-mukhāḥ — veselé obličeje; procuḥ — pronesli; harṣa — rozradostnění; gadgadayā — extatické; girā — řeč; pitaram — otci; sarva — vše; suhṛdam — přátelé; avitāram — pečovateli; iva — jako; arbhakāḥ — chráněnci.

Překlad

Všichni dorazili k Pánu, každý se svými dary, a nabídli je tomu, Jenž je plně spokojený a soběstačný a Jenž Svojí vlastní silou bez ustání zásobí všechny ostatní. Takové dary byly jako obětování lampy slunci. Obyvatelé města však začali vítat Pána extatickými proslovy, stejně jako chráněnci vítají svého pečovatele a otce.

Význam

Svrchovaný Pán Kṛṣṇa je zde označený jako ātmārāma. Je soběstačný a nepotřebuje hledat štěstí někde jinde mimo Sebe Samého. Je soběstačný, protože Jeho samotnou transcendentální existenci tvoří úplná blaženost. Existuje věčně; je vševědoucí a všeblažený. Nepotřebuje proto žádné dary, ať jsou jakkoliv hodnotné. Jelikož je však příznivcem všech, přijímá od každého vše, co Mu kdo nabízí v čisté oddané službě. Nepotřebuje tyto věci; vždyť nejsou ničím jiným než výtvorem Jeho energie. Nabízení darů Pánu se zde přirovnává k nabízení lampy při uctívání boha Slunce. Veškerý oheň a záře je pouze emanací sluneční energie, a přesto je nezbytné obětovat při uctívání Slunci lampu. Bůh Slunce bývá uctíván s určitými požadavky ze strany uctívatelů, ale v oddané službě Pánu se nevyskytují požadavky ani z jedné strany. Vše je projevem čisté lásky mezi Pánem a oddaným.

Pán je nejvyšší otec všech živých bytostí, a proto ti, kteří si jsou tohoto živého vztahu s Bohem vědomi, mohou vznášet k otci synovské požadavky, a otec takovým poslušným synům s radostí jejich požadavky vyplní, aniž musejí smlouvat. Pán je jako strom přání a Jeho bezpříčinnou milostí od Něho může každý dostat cokoliv. Jako nejvyšší otec Pán však samozřejmě nedává čistému oddanému to, co by mu překáželo v jeho oddané službě. Osoby zaměstnané v oddané službě Pánu může Jeho transcendentální přitažlivost povznést na úroveň čisté oddané služby.