Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.6

Verš

nādhayo vyādhayaḥ kleśā
daiva-bhūtātma-hetavaḥ
ajāta-śatrāv abhavan
jantūnāṁ rājñi karhicit

Synonyma

na — nikdy; ādhayaḥ — úzkost; vyādhayaḥ — nemoci; kleśāḥ — nepříjemnosti vzniklé nadměrným teplem a zimou; daiva-bhūta-ātma — vše způsobené tělem, nadpřirozenými silami a jinými živými bytostmi; hetavaḥ — z toho důvodu; ajāta-śatrau — tomu, kdo nemá nepřátel; abhavan — nestalo se; jantūnām — živých bytostí; rājñi — králi; karhicit — v žádné době.

Překlad

Jelikož král neměl nepřátel, živé bytosti nikdy neznepokojovala psychická muka, nemoci ani nadměrné teplo či zima.

Význam

Zastávat nenásilí vůči lidem a přitom zabíjet a týrat nebohá zvířata je filozofie Satana. Krutost ke zvířatům je v tomto věku běžná, a proto mají ubohá zvířata neustále strach. Reakce se pak odrážejí na celé lidské společnosti, kde vždy vládne napětí, a mezi jednotlivci, skupinami i státy dochází ke studeným či otevřeným válkám. V době Mahārāje Yudhiṣṭhira žádné jiné státy neexistovaly, i když bylo mnoho podřízených království. Celý svět byl sjednocený a hlavou tohoto státu byl kvalifikovaný král jako Yudhiṣṭhira, který ochraňoval všechno obyvatelstvo před úzkostí, nemocí a nadměrným teplem a zimou. Lidé byli nejen hospodářsky dobře zaopatření, ale také tělesně zdatní a nezneklidňovaly je přírodní síly, nepřátelství jiných živých bytostí a tělesné či psychické bolesti. Jedno bengálské přísloví říká, že špatný král zkazí království a špatná žena zkazí rodinu. Platí to i v tomto případě. Jelikož král byl zbožný a poslouchal Pána a mudrce, jelikož nebyl k nikomu nepřátelský a jelikož byl uznávaným zástupcem Pána, a tudíž Pánem ochraňován, všichni obyvatelé pod ochranou krále byli v podstatě přímo pod ochranou Pána a Jeho autorizovaných zástupců. Nikdo nemůže zajistit svým lidem štěstí, není-li zbožný a uznaný Pánem. Člověk má plně spolupracovat s Bohem a přírodou, a tato vědomá spolupráce člověka s Bohem a člověka s přírodou, jak ji ztělesňuje král Yudhiṣṭhira, pak může světu přinést štěstí, mír a blahobyt. Sklony vykořisťovat jeden druhého, jak je dnes zvykem, přinesou jen strádání.