Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.7

Verš

uṣitvā hāstinapure
māsān katipayān hariḥ
suhṛdāṁ ca viśokāya
svasuś ca priya-kāmyayā

Synonyma

uṣitvā — pobývající; hāstinapure — ve městě Hastināpuru; māsān — měsíce; katipayān — několik; hariḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; suhṛdām — příbuzní; ca — také; viśokāya — aby je uklidnil; svasuḥ — sestra; ca — a; priya-kāmyayā — aby potěšil.

Překlad

Śrī Hari, Pán Śrī Kṛṣṇa, pobyl v Hastināpuru několik měsíců, aby uklidnil Své příbuzné a potěšil Svou sestru (Subhadru).

Význam

Kṛṣṇa se po bitvě na Kurukṣetře a korunovaci Yudhiṣṭhira chystal do Dvāraky, do Svého království, ale aby vyhověl žádosti Mahārāje Yudhiṣṭhira a projevil zvláštní milost Bhīṣmadevovi, zdržel se ještě v Hastināpuru, v hlavním městě Pāṇḍuovců. Pán se rozhodl zůstat především proto, aby uklidnil zarmouceného krále a potěšil Subhadru, sestru Pána Śrī Kṛṣṇy. Subhadrā vyžadovala zvláštní útěchu, neboť ztratila svého jediného syna Abhimanyua, který se právě oženil. Jeho ovdovělou manželkou byla Uttarā, matka Mahārāje Parīkṣita. Pánovi je potěšením všemi možnými způsoby uspokojovat Své oddané. Pouze Jeho oddaní mohou hrát role Jeho příbuzných. Pán je absolutní.