Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.5

Verš

nadyaḥ samudrā girayaḥ
savanaspati-vīrudhaḥ
phalanty oṣadhayaḥ sarvāḥ
kāmam anvṛtu tasya vai

Synonyma

nadyaḥ — řeky; samudrāḥ — oceány; girayaḥ — kopce a hory; savanaspati — zelenina; vīrudhaḥ — rostlinstvo; phalanti — aktivní; oṣadhayaḥ — léčiva; sarvāḥ — všechny; kāmam — nezbytnosti; anvṛtu — podle ročního období; tasya — králi; vai — jistě.

Překlad

Řeky, oceány, kopce, hory, lesy, rostliny a léčivé byliny platily králi hojně svoji daň v každém období.

Význam

Jak jsme již uvedli, Mahārāje Yudhiṣṭhira chránil ajita, neomylný Pán, a proto po celém vlastnictví Pána vládlo štěstí a šťastné řeky, oceány, hory, lesy atd. odváděly králi pravidelně svoji daň. Tajemstvím úspěchu je uchýlit se pod ochranu Nejvyššího Pána. Bez Jeho svolení není možné nic. Snažit se rozvíjet hospodářství vlastní snahou za pomoci strojů a automatů není všechno. Je nutné také svolení Pána, bez něhož skončí neúspěchem vše, nehledě na jakékoliv vybavení. Konečnou příčinou úspěchu je daiva, Nejvyšší. Králové jako Mahārāja Yudhiṣṭhira dobře věděli, že král je zástupcem Nejvyššího Pána, který se stará o blaho všech lidí. Stát jinak ve skutečnosti patří Svrchovanému Pánu. Řeky, oceány, lesy, hory, léčivé byliny atd. nejsou stvořením člověka. Všechny je stvořil Nejvyšší Pán, a živé bytosti je dovoleno používat majetku Pána ke službě Pánu. Heslem dneška je, že vše je určené pro lidi, a vláda je tedy pro lid a z lidu. Ale aby svět v současné době zplodil nové lidské druhy na úrovni vědomí Boha a dokonalosti lidského života, tedy ideologie božího komunismu, musí znovu kráčet ve šlépějích králů jako byli Mahārāja Yudhiṣṭhira či Parīkṣit. Vůlí Pána je všeho dostatek a když budeme věcí správně využívat, můžeme žít pohodlně a bez nepřátelství mezi lidmi navzájem nebo mezi lidmi a zvířaty či lidmi a přírodou. Vše je pod vládou Pána a když bude Pán potěšen, bude potěšená každá složka přírody. Řeky budou plné vody a budou zúrodňovat zemi; oceány budou poskytovat dostatečné množství nerostů, perel a drahokamů; lesy budou poskytovat dostatek dřeva, bylin a lesních plodů a střídání ročních období přinese bohatství ovoce a květin. Umělý životní styl závisející na továrnách a pracovním náčiní může dát takzvané štěstí pouze omezenému počtu lidí na úkor miliónů. Jelikož energie lidí se využívá v tovární výrobě, dary přírody jsou poškozovány a lidé jsou nešťastní. Bez patřičného vzdělání se obyčejní lidé nechávají vést omezenými zájmy k vykořisťování přírodních zdrojů, a tím dochází k ostrému soupeření mezi jednotlivci a národy. Nevládne žádný kvalifikovaný zástupce Pána. Při srovnání s blahobytem za vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira bychom měli rozpoznat nedostatky moderní civilizace a pak kráčet ve šlépějích Mahārāje Yudhiṣṭhira, očistit člověka a zbavit se přežitků.