Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.270

Verš

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — ti, kdo jsou oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa; sarve — všichni; na — nikdy; kutaścana — kdekoliv; bibhyati — bojí se; svarga — v nebeském planetárním systému; apavarga — na cestě osvobození; narakeṣu — nebo v pekelných podmínkách; api — dokonce; tulya — stejné; artha — hodnoty; darśinaḥ — ti, kdo vidí.

Překlad

„,Ti, kdo jsou oddanými Pána Nārāyaṇa, se nebojí pekelných podmínek, protože jim připadají stejné jako povýšení na nebeské planety či osvobození. Oddaní Pána Nārāyaṇa to vše vidí na stejné úrovni.̀“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.17.28) týkající se osobnosti Citraketua. Ten jednou viděl bohyni Pārvatī sedět na klíně Pána Śambhua (Śivy) a prohlásil, že Pán Śiva je nestydatý, když sedí jako obyčejný muž se svou manželkou na klíně. Pārvatī proto Citraketua proklela, a tak se později stal démonem Vṛtrāsurou. Citraketu byl mocný král i oddaný a jistě mohl sáhnout po odvetě dokonce i vůči Pánu Śivovi, ale když ho Pārvatī proklela, ihned to přijal se skloněnou hlavou. Když souhlasil, že prokletí přijímá, Pán Śiva ho pochválil a řekl Pārvatī, že oddaný Pána Nārāyaṇa se nebojí přijmout jakékoliv postavení za předpokladu, že bude moci sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství. To je význam slov nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati.