Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.265

Verš

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaranaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Synonyma

sarva-dharmān — veškerých předepsaných povinností; parityajya — zříkající se; mām ekam — pouze ke Mně; śaraṇam — jako útočišti; vraja — jdi; aham — Já; tvām — tebe; sarva-pāpebhyaḥ — od všech následků hříšného života; mokṣayiṣyāmi — osvobodím; — ne; śucaḥ — měj strach.

Překlad

„Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“