Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.25

Verš

vipra bale, — ei tomāra darśana-prabhāve
tomā dekhi’ gela mora ājanma svabhāve

Synonyma

vipra balebrāhmaṇa odpověděl; ei — toto; tomāra darśana-prabhāve — vlivem Tvé návštěvy; tomā dekhi' — poté, co jsem Tě spatřil; gela — odešla; mora — moje; ā-janma — od dětství; svabhāve — povaha.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „To vše jsi způsobil Ty svým vlivem, Pane. Když jsem Tě spatřil, ztratil jsem to, co jsem praktikoval celý život.“