Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.131

Verš

vraja-lokera bhāve yei karaye bhajana
sei jana pāya vraje vrajendra-nandana

Synonyma

vraja-lokera — obyvatel Vrajabhūmi; bhāve — v extázi; yei — každý, kdo; karaye — provádí; bhajana — uctívání; sei jana — ten člověk; pāya — dosáhne; vraje — ve Vraji; vrajendra-nandana — Pána Śrī Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.

Překlad

„Ten, kdo Pána uctívá následováním příkladu obyvatel Vrajabhūmi, Ho dosáhne na transcendentální planetě zvané Vraja, kde je známý jako syn Mahārāje Nandy.“

Význam

Obyvatelé Vrajabhūmi neboli Goloky Vṛndāvanu znají Kṛṣṇu jako syna Mahārāje Nandy. Nepřijímají Ho za Nejvyšší Osobnost Božství jako obyčejní lidé. Pán je svrchovaným udržovatelem všech a nejpřednější ze všech osobností. Ve Vrajabhūmi je Kṛṣṇa nepochybně středem veškeré lásky, ale nikdo Ho tam nezná jako Nejvyšší Osobnost Božství. Spíše se k Němu vztahují jako k příteli, synovi, milenci nebo pánovi. Středem je však v každém případě Kṛṣṇa. Obyvatelé Vrajabhūmi mají s Pánem vztah v rámci služby, přátelství, rodičovské lásky a milostné lásky. Ten, kdo se věnuje oddané službě, může přijmout jakýkoliv z těchto transcendentálních vztahů, známých jako nálady. Když dosáhne stádia dokonalosti, vrátí se ve své čisté duchovní totožnosti domů, zpátky ke Kṛṣṇovi.