Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.286

Verš

mora tattva-līlā-rasa tomāra gocare
ataeva ei-rūpa dekhāiluṅ tomāre

Synonyma

mora — Moje; tattva-līlā — pravda a zábavy; rasa — a nálady; tomāra — tvém; gocare — v poznání; ataeva — proto; ei-rūpa — tuto podobu; dekhāiluṅ — ukázal jsem; tomāre — tobě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrdil: „Máš veškeré poznání pravdy o Mých zábavách a náladách. Proto jsem ti tuto podobu ukázal.“