Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.285

Verš

āliṅgana kari’ prabhu kaila āśvāsana
tomā vinā ei-rūpa nā dekhe anya-jana

Synonyma

āliṅgana kari' — objímající ho; prabhu — Pán; kaila — učinil; āśvāsana — uklidnění; tomā vinā — kromě tebe; ei-rūpa — tuto podobu; — ne; dekhe — vidí; anya-jana — kdokoliv jiný.

Překlad

Pán Rāmānandu Rāye objal, uklidnil ho a řekl mu: „Kromě tebe tuto podobu nikdo nikdy neviděl.“

Význam

V Bhagavad-gītě (7.25) Pán Kṛṣṇa říká:

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho 'yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam

„Nikdy se nezjevuji hloupým a neinteligentním lidem. Pro ně jsem zahalený svou vnitřní energií (yogamāyou), a proto neznají Mě, jenž jsem nezrozený a nepomíjivý.“

Pán si věčně vyhrazuje právo nezjevovat se každému. Oddaní se však neustále věnují službě Pánu – slouží svým jazykem tak, že zpívají Hare Kṛṣṇa mantru a jedí mahā-prasādam. Upřímný oddaný časem potěší Nejvyšší Osobnost Božství a Nejvyšší Pán se mu zjeví. Není možné spatřit Nejvyššího Pána vlastním úsilím. Je-li však Pán se službou oddaného spokojený, zjeví se sám.