Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.284

Verš

prabhu tāṅre hasta sparśi’ karāilā cetana
sannyāsīra veṣa dekhi’ vismita haila mana

Synonyma

prabhu — Pán; tāṅre — Rāmānandy Rāye; hasta — ruky; sparśi' — dotýkající se; karāilā — učinil; cetana — vědomí; sannyāsīrasannyāsīho; veṣa — oděv; dekhi' — když viděl; vismita — užaslá; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Když Rāmānanda Rāya upadl v bezvědomí na zem, Caitanya Mahāprabhu se dotkl jeho ruky a on se okamžitě probral. Byl však udiven, protože najednou viděl Pána Caitanyu v rouchu sannyāsīho.