Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.232

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Synonyma

na — ne; ayam — toto; śriyaḥ — bohyně štěstí; aṅge — na hrudi; u — běda; nitānta-rateḥ — která má velice důvěrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového květu; gandha — majících vůni; rucām — a tělesný lesk; kutaḥ — mnohem méně; anyāḥ — jiné; rāsa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — objímané; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — kterým se dostalo takového požehnání; yaḥ — které; udagāt — se projevilo; vraja-sundarīṇām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vradžabhúmi.

Překlad

„,Při tanci rāsa Pán Śrī Kṛṣṇa svými pažemi objímal gopī okolo krku. Bohyni štěstí ani jiným společnicím v duchovním světě se takové transcendentální přízně nikdy nedostalo. Nic takového si nedokáží představit ani ty nejkrásnější dívky na nebeských planetách, což jsou dívky, jejichž tělesný lesk a vůně připomínají krásu a vůni lotosových květů. Co potom říci o ženách tohoto světa, které mohou být velmi krásné podle hmotných měřítek?̀“

Význam