Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.17

Verš

dakṣiṇera tīrtha-patha āmi saba jāni
āmi saṅge yāi, prabhu, ājñā deha tumi”

Synonyma

dakṣiṇera — jižní Indie; tīrtha-patha — cesty k různým poutním místům; āmi — Já; saba — všechny; jāni — znám; āmi — Já; saṅge — s Tebou; yāi — půjdu; prabhu — ó Můj Pane; ājñā — pokyn; deha — dej; tumi — Ty.

Překlad

„Já znám všechny cesty k různým poutním místům v jižní Indii. Jen Mi přikaž, a budu Tě doprovázet.“