Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.18

Verš

prabhu kahe, “āmi — nartaka, tumi — sūtra-dhāra
tumi yaiche nācāo, taiche nartana āmāra

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; āmi — Já; nartaka — tanečník; tumi — Ty; sūtra-dhāra — loutkář; tumi — Ty; yaiche — jak; nācāo — učiníš, abych tančil; taiche — tak; nartana — tančení; āmāra — Moje.

Překlad

Pán odpověděl: „Já jsem jen tanečník a Ty jsi loutkář. Jak budeš tahat za provázky, tak Já budu tančit.“