Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.144-145

Verš

bahu stuti kari’ kahe, — śuna, dayā-maya
jīve ei guṇa nāhi, tomāte ei haya
more dekhi’ mora gandhe palāya pāmara
hena-more sparśa’ tumi, — svatantra īśvara

Synonyma

bahu — mnoho; stuti — modliteb; kari' — přednášející; kahe — říká; śuna — prosím slyš; dayā-maya — ó nesmírně milostivý Pane; jīve — v živé bytosti; ei — tato; guṇa — vlastnost; nāhi — není; tomāte — v Tobě; ei — toto; haya — je; more dekhi' — když mě vidí; mora gandhe — zápach z mého těla; palāya — uteče; pāmara — dokonce i hříšník; hena-more — takového člověka, jako jsem já; sparśa' — dotýkáš se; tumi — Ty; svatantra — zcela nezávislý; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Brāhmaṇa Vāsudeva pokračoval: „Ó můj milostivý Pane, obyčejné živé bytosti nemohou být takto milostivé. Taková milost se dá najít pouze u Tebe. Dokonce i hříšník, když mě spatří, se mi kvůli mému tělesnému zápachu vyhne, ale Ty ses mě přesto dotkl. Takové je nezávislé chování Nejvyšší Osobnosti Božství.“