Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.143

Verš

kvāhaṁ daridraḥ pāpīyān
kva kṛṣṇaḥ śrī-niketanaḥ
brahma-bandhur iti smāhaṁ
bāhubhyāṁ parirambhitaḥ

Synonyma

kva — kdo; aham — já; daridraḥ — ubohý; pāpīyān — hříšný; kva — kdo; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; śrī-niketanaḥ — transcendentální podoba veškerého majestátu; brahma-bandhuḥ — přítel brāhmaṇy, kterému se ani nedá říkat brāhmaṇa; iti — tak; sma — jistě; aham — já; bāhubhyām — pažemi; parirambhitaḥ — obejmutý.

Překlad

Řekl: „Kdo jsem? Hříšný a ubohý přítel brāhmaṇy. A kdo je Kṛṣṇa? Nejvyšší Osobnost Božství, jež v plné míře oplývá šesti vznešenými atributy. On mě však přesto svými dvěma pažemi objal.“

Význam

Tento verš vyslovil Sudāmā Brāhmaṇa ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.81.16) v souvislosti se svým setkáním s Pánem Kṛṣṇou.