Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.142

Verš

prabhura kṛpā dekhi’ tāṅra vismaya haila mana
śloka paḍi’ pāye dhari, karaye stavana

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; dekhi' — když viděl; tāṅrabrāhmaṇy Vāsudevy; vismaya haila mana — byl údiv v jeho mysli; śloka paḍi' — recitující verš; pāye dhari — dotýkající se Jeho lotosových nohou; karaye stavana — přednesl modlitby.

Překlad

Brāhmaṇa Vāsudeva žasl, když viděl úžasnou milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a dotýkaje se lotosových nohou Pána, začal recitovat verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.