Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.261

Verš

tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo bhakti-pade sa dāya-bhāk

Synonyma

tat — proto; te — Tvůj; anukampām — soucit; su-samīkṣamāṇaḥ — doufající v; bhuñjānaḥ — snášející; eva — jistě; ātma-kṛtam — jím vykonaných; vipākam — výsledky činů; hṛt — srdcem; vāk — slovy; vapurbhiḥ — a tělem; vidadhan — skládající; namaḥ — poklony; te — Tobě; jīveta — může žít; yaḥ — každý, kdo; bhakti-pade — v oddané službě; saḥ — on; dāya-bhāk — pravý uchazeč.

Překlad

Bhaṭṭācārya recitoval: „Ten, kdo s nadějí ve Tvůj soucit snáší vše nepříznivé, co ho potká kvůli karmě za jeho dřívější jednání, vždy Ti oddaně slouží svou myslí, slovy a tělem a neustále se Ti klaní, je jistě vhodným uchazečem o postavení Tvého čistého oddaného.“

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya při recitaci tohoto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.8) vyměnil původně použité slovo mukti-pade za bhakti-pade. Mukti znamená osvobození a splynutí s neosobní září Brahmanu. Bhakti znamená transcendentálně sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhaṭṭācārya rozvinul čistou oddanou službu, a tak se mu slovo mukti-pade, poukazující na Pánův neosobní rys, nelíbilo. Nicméně nebyl oprávněný měnit slova Śrīmad-Bhāgavatamu, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlí. I když Bhaṭṭācārya slovo změnil ve své extázi oddanosti, Śrī Caitanya Mahāprabhu to neschválil.