Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.97

Verš

āśa-pāśa vraja-bhūmera yata grāma saba
eka eka dina sabe kare mahotsava

Synonyma

āśa-pāśa — sousední; vraja-bhūmera — Vradžabhúmi; yata — všechny; grāma — vesnice; saba — všechny; eka eka — jeden po druhém; dina — dny; sabe — všechny; kare — provádějí; mahā-utsava — festival.

Překlad

Lidé ze všech vesnic v okolí Vradžabhúmi (Vrindávanu) se dozvěděli o zjevení Gopāla a přicházeli se na Něho podívat. Obřad Annakūṭa se tak opakoval den co den.