Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.36

Verš

kuñja dekhāñā kahe, — āmi ei kuñje ra-i
śīta-vṛṣṭi-vātāgnite mahā-duḥkha pāi

Synonyma

kuñja dekhāñā — přitom, jak mu ukazuje křoví; kahe — říká; āmi — Já; ei kuñje — v tomto křoví; ra-i — přebývám; śīta-vṛṣṭi — v zimě i dešti; vāta — v ostrém větru; agnite — a ve spalujícím horku; mahā-duḥkha pāi — zakouším velkou bolest.

Překlad

Chlapec ukázal Mādhavendrovi Purīmu křoví a řekl: „Přebývám zde v tomto křoví a hrozně trpím krutou zimou, deštěm, větrem a spalujícím horkem.“