Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.134

Verš

kṣīra lañā sukhe tumi karaha bhakṣaṇe
tomā-sama bhāgyavān nāhi tribhuvane

Synonyma

kṣīra lañā — beroucí si misku sladké rýže; sukhe — s radostí; tumi — ty; karaha — učiň; bhakṣaṇe — jedení; tomā-sama — jako ty; bhāgyavān — požehnaný; nāhi — není nikdo; tri-bhuvane — ve třech světech.

Překlad

Kněz pokračoval: „Nechť prosím sannyāsī jménem Mādhavendra Purī přijde, vezme si tuto misku sladké rýže a s velkou radostí přijme prasādam! Jsi ten nejšťastnější člověk v těchto třech světech!“

Význam

Zde je příklad toho, jak Kṛṣṇa někomu osobně požehnal svým nemorálním činem. Jestliže Gopīnātha pro svého oddaného něco ukradne, stane se tento oddaný nejšťastnější osobou ve všech třech světech. Dokonce i zločiny Pána tedy z oddaného učiní tu nejšťastnější osobu. Jak tedy může nějaký světský darebák chápat Kṛṣṇovy zábavy a posuzovat, zda je Pán morální, či nemorální? Protože Kṛṣṇa je Absolutní Pravda, neexistují v Něm světské rozdíly mezi morálním a nemorálním. Cokoliv udělá, je dobré. To je skutečný význam slov „Bůh je dobrý.“ Je dobrý za všech okolností, protože je transcendentální, mimo soudní pravomoci tohoto hmotného světa. Kṛṣṇu tedy mohou poznat jedině ti, kdo již žijí v duchovním světě. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo se plně zaměstná oddanou službou a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná tři kvality hmotné přírody a dostane se na úroveň Brahmanu.“

Pokud se někdo věnuje ryzí oddané službě Pánu, nachází se již v duchovním světě (brahma-bhūyāya kalpate). Jeho činnosti a styky s Kṛṣṇou jsou za všech okolností transcendentální, a tudíž pro světské moralisty nepochopitelné. Je proto lepší takové činnosti mezi světskými lidmi vůbec neprobírat a raději jim dát Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, aby se mohli postupně očistit, a tak dospět k pochopení Kṛṣṇových transcendentálních činností.