Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.135

Verš

eta śuni’ purī-gosāñi paricaya dila
kṣīra diyā pūjārī tāṅre daṇḍavat haila

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; paricaya — představení se; dila — dal; kṣīra diyā — předávající nádobu sladké rýže; pūjārī — kněz; tāṅre — jemu; daṇḍavat haila — poklonil se.

Překlad

Mādhavendra Purī to uslyšel, a tak přišel a představil se. Kněz mu předal nádobu sladké rýže a potom se mu poklonil tak, že před ním padl na zem.

Význam

Brāhmaṇa je považován za člena nejvyšší třídy, a proto se od něho neočekává, že by se měl někomu klanět a padat před ním na zem. Když však brāhmaṇa vidí oddaného, složí mu daṇḍavat. Tento brāhmaṇský kněz se Mādhavendry Purīho ani nezeptal, jestli je brāhmaṇa, jelikož viděl, že se jedná o zmocněného oddaného, pro kterého Kṛṣṇa dokonce i kradl, a tak mu bylo jeho postavení světce okamžitě zřejmé. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya  /  yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya. (Caitanya-caritāmṛta Madhya 8.128) Kdyby byl tento brāhmaṇský kněz obyčejný brāhmaṇa, nemluvil by s ním ve snu Gopīnātha. Protože však Božstvo ve snu promlouvalo jak k Mādhavendrovi Purīmu, tak k brāhmaṇskému knězi, byli vlastně oba na stejné úrovni. Mādhavendra Purī byl ale starší vaiṣṇavský sannyāsī, paramahaṁsa, a proto před ním kněz okamžitě padl na zem, a tak se mu poklonil.