Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.136

Verš

kṣīrera vṛttānta tāṅre kahila pūjārī
śuni’ premāviṣṭa haila śrī-mādhava-purī

Synonyma

kṣīrera vṛttānta — vše, co se okolo misky se sladkou rýží odehrálo; tāṅre — Mādhavendrovi Purīmu; kahila — popsal; pūjārī — kněz; śuni' — když vyslechl; prema-āviṣṭa — plný lásky k Bohu; haila — stal se; śrī-mādhava-purī — Śrīla Mādhavendra Purī.

Překlad

Jakmile Śrī Mādhavendra Purī vyslechl celý příběh o misce sladké rýže, pohroužil se okamžitě do extáze lásky ke Kṛṣṇovi.