Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.82

Verš

daridra-brāhmaṇa-ghare ye pāilā muṣṭy-eka anna
ihāte santuṣṭa hao, chāḍa lobha-mana

Synonyma

daridra-brāhmaṇa — chudého brāhmaṇy; ghare — v domě; ye — cokoliv; pāilā — jsi dostal; muṣṭi-eka — jednu hrst; anna — jídla; ihāte — s tím; santuṣṭa hao — prosím spokoj se; chāḍa — vzdej se; lobha-mana — své chamtivosti.

Překlad

„Jsem chudý brāhmaṇa a Ty jsi přišel do Mého domu. Spokoj se tedy s tím malým množstvím jídla, které jsi dostal, a vzdej se prosím své chamtivosti.“