Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.83

Verš

nityānanda bale — yabe kaile nimantraṇa
tata dite cāha, yata kariye bhojana

Synonyma

nityānanda bale — Pán Nityānanda řekl; yabe — když; kaile — jsi udělal; nimantraṇa — pozvání; tata — tolik; dite cāha — musíš dát; yata — kolik; kariye bhojana — mohu sníst.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu odpověděl: „Ať jsem kdokoliv, Ty jsi Mě pozval, a proto Mi musíš dát tolik jídla, kolik sním.“