Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.38

Verš

premāveśe tina dina ācha upavāsa
āji mora ghare bhikṣā, cala mora vāsa

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; tina dina — tři dny; ācha — jsi; upavāsa — bez jídla; āji — dnes; mora — Mém; ghare — v domě; bhikṣā — almužnu; cala — prosím přijď; mora vāsa — do Mého obydlí.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Už tři dny jsi ve své extázi lásky ke Kṛṣṇovi nejedl. Zvu Tě proto do Mého domu, kde můžeš milostivě přijmout almužnu. Pojď se Mnou do Mého obydlí.“