Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.13

Verš

bhakta-duḥkha dekhi’ prabhu manete cintila
sannyāsīra mana phirāite mana ha-ila

Synonyma

bhakta-duḥkha dekhi' — když viděl neštěstí oddaných; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; manete cintila — přemýšlel; sannyāsīra mana — mysli māyāvādských sannyāsīch; phirāite — změnit; mana ha-ila — Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl.

Překlad

Přednesli svou žádost, a když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, jak jsou Jeho oddaní zarmoucení, rozhodl se změnit mysli māyāvādských sannyāsīch.