Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.12

Verš

hena-kāle nindā śuni’ śekhara, tapana
duḥkha pāñā prabhu-pade kailā nivedana

Synonyma

hena-kāle — právě tehdy; nindā śuni' — kvůli tomu, že slyšeli pomluvy (māyāvādských sannyāsīch vůči Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi); śekhara tapana — Candraśekhara a Tapana Miśra; duḥkha pāñā — byli velmi nešťastní; prabhu-pade — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kailā nivedana — předložili žádost.

Překlad

Právě tehdy slyšeli pomluvy Śrī Caitanyi Mahāprabhua i Candraśekhara s Tapanou Miśrou a nesmírně je to rmoutilo. Přišli proto k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby Mu předložili určitou žádost.