Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.303

Verš

sarva-samuccaye āra eka artha haya
‘ātmārāmāś ca munayaś ca nirgranthāś ca’ bhajaya

Synonyma

sarva-samuccaye — spojením všech slov dohromady; āra — další; eka — jeden; artha — význam; haya — je; ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajayaātmārāmové, velcí mudrci i nirgranthové (učení a hlupáci) jsou způsobilí se zapojit do transcendentální láskyplné služby Pánu.

Překlad

„Spojením všech slov vznikne další význam. Ať je člověk ātmārāma, velký mudrc nebo nirgrantha, každý se musí zapojit do služby Pánu.“

Význam

Zde je významné slovo sarva-samuccaye, které zahrnuje všechny druhy lidí – ātmārāmy, munie i nirgranthy. Každý se musí zapojit do služby Pánu. Použitím slova api ve smyslu upřesnění dostáváme celkem šedesát významů.