Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.302

Verš

‘nirgranthā eva’ hañā, ‘api’ — nirdhāraṇe
ei ‘ūnaṣaṣṭi’ prakāra artha kariluṅ vyākhyāne

Synonyma

nirgranthāḥ — slovo nirgranthāḥ; eva — také slovo eva; hañā — stávající se; api — slovo api; nirdhāraṇe — v upevnění; ei ūnaṣaṣṭi prakāra artha — takto padesát devět významů; kariluṅ vyākhyāne — popsal jsem.

Překlad

„Potom použitím slova ,nirgranthāḥ̀ s přidáním slova ,apì ve smyslu podpory jsem se pokusil vysvětlit padesátý devátý význam tohoto verše.“