Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.3

Verš

tabe sanātana prabhura caraṇe dhariyā
punarapi kahe kichu vinaya kariyā

Synonyma

tabe — potom; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhura caraṇe dhariyā — když uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; punarapi — znovu; kahe — říká; kichu — něco; vinaya kariyā — s velkou pokorou.

Překlad

Sanātana Gosvāmī potom uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a pokorně předložil následující žádost.