Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.206

Verš

dhanyeyam adya dharaṇī tṛṇa-vīrudhas tvat-
pāda-spṛśo druma-latāḥ karajābhimṛṣṭāḥ
nadyo ’drayaḥ khaga-mṛgāḥ sadayāvalokair
gopyo ’ntareṇa bhujayor api yat-spṛhā śrīḥ

Synonyma

dhanyā — oslavený; iyam — tento; adya — dnes; dharaṇī — zemský povrch; tṛṇa-vīrudhaḥ — tráva a byliny; tvat — Tvých; pāda-spṛśaḥ — dotykem lotosových nohou; druma-latāḥ — popínavé rostliny a stromy; karaja-abhimṛṣṭāḥ — dotykem Tvých nehtů; nadyaḥ — řeky; adrayaḥ — hory; khaga-mṛgāḥ — ptáci a lesní zvěř; sadaya-avalokaiḥ — díky Tvým milostivým pohledům; gopyaḥgopī, dívky z Vradži; antareṇa — oblastí mezi; bhujayoḥ — Tvýma dvěma rukama; api — také; yat — po čemž; spṛhā — toužící; śrīḥ — bohyně štěstí.

Překlad

„  ,Tato země Vrindávanu (Vradžabhúmi) je dnes oslavená, protože Tvoje lotosové nohy se dotkly její země a trávy, Tvoje nehty se dotkly jejích stromů a popínavých rostlin a Tvoje milostivé oči pohlédly na její řeky, kopce, ptáky a zvířata. Gopī jsi obejmul svými pažemi, po čemž touží i bohyně štěstí. Ti všichni jsou nyní oslaveni.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.15.8) pronesl Pán Kṛṣṇa ke Śrī Balarāmovi.