Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.207

Verš

gā gopakair anu-vanaṁ nayator udāra-
veṇu-svanaiḥ kala-padais tanu-bhṛtsu sakhyaḥ
aspandanaṁ gatimatāṁ pulakas tarūṇāṁ
niryoga-pāśa-kṛta-lakṣaṇayor vicitram

Synonyma

gāḥ — krávy; gopakaiḥ — s pasáčky; anu-vanam — do každého lesa; nayatoḥ — vedl; udāra — velmi štědré; veṇu-svanaiḥ — kvůli hře na flétny; kala-padaiḥ — sladkých tónů; tanu-bhṛtsu — mezi živými bytostmi; sakhyaḥ — ó přátelé; aspandanam — neschopnost se pohnout; gatimatām — živých bytostí, které se mohou pohybovat; pulakaḥ — extatická radost; tarūṇām — jinak nehybných stromů; niryoga-pāśa — provazy ke svazování zadních nohou krav; kṛta-lakṣaṇayoḥ — těch dvou (Kṛṣṇy a Balarāmy), kteří se vyznačují; vicitram — úžasné.

Překlad

„  ,Moje drahá přítelkyně, Kṛṣṇa s Balarāmou procházejí lesem a vedou své krávy i své pasáčky. Oba mají v rukou provazy, kterými při dojení svazují kravám zadní nohy. Když hrají na své flétny, všechny pohyblivé živé bytosti ztuhnou a nehybné živé bytosti zakouší extatickou radost, když slyší Jejich sladkou hudbu. To vše je jistě úžasné.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.19). Když Kṛṣṇa s Baladevou procházeli lesem a úžasně hráli na své flétny, všechny gopī to nesmírně přitahovalo. Opěvovaly proto Pánovy činnosti a popisovaly, jak dokáže nadchnout všechny rostliny, ptáky, kopce, vodu – zkrátka všechno.