Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.208

Verš

vana-latās tarava ātmani viṣṇuṁ
vyañjayantya iva puṣpa-phalāḍhyāḥ
praṇata-bhāra-viṭapā madhu-dhārāḥ
prema-hṛṣṭa-tanavo vavṛṣuḥ sma

Synonyma

vana-latāḥ — byliny a rostliny; taravaḥ — stromy; ātmani — v Nejvyšší Duši; viṣṇum — Nejvyšší Osobnost Božství; vyañjayantyaḥ — projevuje; iva — jako; puṣpa-phala-āḍhyāḥ — plné ovoce a květů; praṇata-bhāra — skloněné kvůli tomu, jak byly přetížené; viṭapāḥ — stromy; madhu-dhārāḥ — proudy medu; prema-hṛṣṭa — inspirované láskou k Bohu; tanavaḥ — jejichž těla; vavṛṣuḥ — neustále sesílaly; sma — zajisté.

Překlad

„  ,Byliny, popínavé rostliny i stromy byly z extatické lásky ke Kṛṣṇovi plné ovoce a květů, až se přetížené klaněly k zemi. Byly inspirované tak hlubokou láskou ke Kṛṣṇovi, že neustále ronily proudy medu. Tak viděly gopī všechny vrindávanské lesy.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.35.9). Vysvětlení se nachází v Madhya-līle 8.276.