Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.113

Verš

ye tu dharmāmṛtam idaṁ
yathoktaṁ paryupāsate
śraddadhānā mat-paramā
bhaktās te ’tīva me priyāḥ

Synonyma

ye — oddaní, kteří; tu — ale; dharma-amṛtam — věčné náboženské zásady vědomí Kṛṣṇy; idam — tyto; yathā-uktam — výše zmíněné; paryupāsate — uctívají; śraddadhānāḥ — kteří mají pevnou víru a oddanost; mat-paramāḥ — kteří přijímají Mne jako Nejvyššího neboli jako konečný životní cíl; bhaktāḥ — tito oddaní; te — oni; atīva — velmi; me — Mně; priyāḥ — drazí.

Překlad

„  ,Oddaní, kteří tyto věčné zásady vědomí Kṛṣṇy následují s velkou vírou a oddaností a přijímají Mne jako nejvyšší cíl, jsou Mi nesmírně drazí.̀  “