Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.27

Verš

mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak

Synonyma

mukha — ústa; bāhu — paže; ūru — stehna; pādebhyaḥ — z nohou; puruṣasya — Nejvyšší Osoby; āśramaiḥ — různé duchovní stavy; saha — s; catvāraḥ — čtyři; jajñire — zjevily se; varṇāḥ — společenské třídy; guṇaiḥ — s příslušnými kvalifikacemi; vipra-ādayaḥbrāhmaṇové a tak dále; pṛthak — odděleně.

Překlad

„  ,Z Brahmových úst vznikla třída brāhmaṇů, z jeho paží kṣatriyové, ze stehen vaiśyové a z nohou śūdrové. Tyto čtyři stavy a jejich duchovní protějšky (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās) dohromady činí lidskou společnost úplnou.̀  “