Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.112

Verš

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; eṣām — těchto společenských a duchovních tříd; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; ātma-prabhavam — zdroj všech; īśvaram — nejvyššího vládce; na — ne; bhajanti — uctívají; avajānanti — nebo neberou na vědomí; sthānāt — ze svého místa; bhraṣṭāḥ — pokleslí; patanti — spadnou; adhaḥ — dolů do pekelných podmínek.

Překlad

„  ,Pokud někdo jen udržuje své formální postavení ve čtyřech varṇách a āśramech, ale neuctívá Nejvyššího Pána Viṣṇua, poklesne ze svého pyšného postavení do pekelných podmínek.̀  “