Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.111

Verš

mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak

Synonyma

mukha — ústa; bāhu — paže; ūru — stehna; pādebhyaḥ — z nohou; puruṣasya — nejvyšší osoby; āśramaiḥ — různé duchovní stavy; saha — s; catvāraḥ — čtyři; jajñire — objevily se; varṇāḥ — společenské třídy; guṇaiḥ — s příslušnými kvalifikacemi; vipra-ādayaḥbrāhmaṇové atd.; pṛthak — odděleně.

Překlad

„  ,Z Pánových úst vzešla třída brāhmaṇů, z jeho paží kṣatriyové, ze stehen vaiśyové a z nohou śūdrové. Tyto čtyři třídy spolu se svými duchovními protějšky (brahmacārī, gṛhastha, vanāprastha a sannyās) vytvářejí úplnou lidskou společnost.̀  “

Význam

Tento a další verš jsou ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.2–3).