Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.9

Verš

ko vetti bhūman bhagavan parātman
yogeśvarotīr bhavatas tri-lokyām
kva vā kathaṁ vā kati vā kadeti
vistārayan krīḍasi yoga-māyām

Synonyma

kaḥ — kdo; vetti — zná; bhūman — ó svrchovaně velký; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; para-ātman — ó Nadduše; yoga-īśvara — ó vládce mystických sil; ūtīḥ — zábavy; bhavataḥ — Tvého Veličenstva; tri-lokyām — ve třech světech; kva — kde; — nebo; katham — jak; — nebo; kati — kolik; — nebo; kadā — kdy; iti — tak; vistārayan — expandující; krīḍasi — hraješ si; yoga-māyām — duchovní energii.

Překlad

„  ,Ó svrchovaně velký! Ó Nejvyšší Osobnosti Božství! Ó Nadduše, vládce všech mystických sil! V těchto světech se neustále odehrávají Tvoje zábavy. Kdo ale dokáže usoudit, kde, jak a kdy k těmto zábavám používáš svou duchovní energii? Nikdo nedokáže pochopit tajemství těchto činností.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.21).