Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.106

Verš

brahmāṇḍopari paravyoma,tāhāṅ ye svarūpa-gaṇa,
tāṅ-sabāra bale hare mana
pati-vratā-śiromaṇi,
yāṅre kahe veda-vāṇī,
ākarṣaye sei lakṣmī-gaṇa

Synonyma

brahmāṇḍa-upari — nad všemi vesmíry; para-vyoma — duchovní nebe; tāhāṅ — tam; ye — všechny ty; svarūpa-gaṇa — transcendentální osobní expanze; tāṅ-sabāra — jich všech; bale — silou; hare mana — okouzluje mysl; pati-vratā — těch, které jsou počestné a oddané svému manželovi; śiromaṇi — nejvyšší; yāṅre — koho; kahe — popisují; veda-vāṇī — védské hymny; ākarṣaye — přitahuje; sei — tyto; lakṣmī-gaṇa — všechny bohyně štěstí.

Překlad

„Krása Kṛṣṇova těla je tak přitažlivá, že přitahuje nejen polobohy a další živé bytosti v tomto hmotném světě, ale také osobnosti v duchovním světě, včetně Nārāyaṇů, expanzí Kṛṣṇovy osobnosti. Mysli Nārāyaṇů jsou tak přitahované krásou Kṛṣṇova těla a tato úžasná krása navíc přitahuje i bohyně štěstí (Lakṣmī), manželky Nārāyaṇů, jež jsou ve Védách popisované jako ty nejcudnější ženy.“