Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58

Verš

na me ’bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Synonyma

na — ne; me — Mé; abhaktaḥ — bez čisté oddané služby; catuḥ-vedī — znalec čtyř Véd; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; śva-pacaḥ — dokonce i z rodiny pojídačů psů; priyaḥ — nesmírně drahý; tasmai — jemu (čistému oddanému, i když se narodil ve velmi nízko postavené rodině); deyam — měl by dostat; tataḥ — od něho; grāhyam — měly by být přijímány (zbytky jídla); saḥ — tato osoba; ca — také; pūjyaḥ — hodná úcty; yathā — stejně jako; hi — zajisté; aham — Já.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl:) ,I když je někdo znalcem sanskrtské védské literatury, nemůže být považován za Mého oddaného, dokud není jeho oddaná služba čistá. Pokud se však někdo narodí dokonce i v rodině pojídačů psů, je Mi nesmírně drahý, pokud je čistý oddaný, kterému nejde o požitek z plodonosných činností či mentální spekulace. Ve skutečnosti by se mu měla prokazovat veškerá úcta a mělo by se přijímat vše, co nabídne. Takoví oddaní jsou hodni stejného uctívání jako Já.“

Význam

Tento verš se nachází v Hari-bhakti-vilāse (10.127), kterou sepsal Sanātana Gosvāmī.