Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.222

Verš

dakṣiṇādho hasta haite vāmādhaḥ paryanta
cakrādi astra-dhāraṇa-gaṇanāra anta

Synonyma

dakṣiṇa-adhaḥ — nižší pravé; hasta — ruky; haite — od; vāma-adhaḥ — nižší levé ruce; paryanta — až k; cakra-ādi — počínaje diskem; astra-dhāraṇa — držení zbraní; gaṇanāra — počítání; anta — konec.

Překlad

„Při určování pořadí se začíná u dolní pravé ruky a pokračuje se k pravé horní ruce, levé horní ruce a levé dolní ruce. Pán Viṣṇu je pojmenován podle pořadí zbraní, které drží ve svých rukách.“