Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.221

Verš

astra-dhṛti-bheda — nāma-bhedera kāraṇa
cakrādi-dhāraṇa-bheda śuna, sanātana

Synonyma

astra-dhṛti — držení zbraní; bheda — rozdíl; nāma-bhedera — rozdílů ve jménech; kāraṇa — příčina; cakra-ādi — zbraní, počínaje diskem; dhāraṇa — držení; bheda — rozdíly; śuna — prosím vyslechni; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, prosím poslouchej. Povím ti, jak různá viṣṇu-mūrti drží své zbraně, počínaje diskem, a jak se podle toho různě jmenují.“