Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.123

Verš

‘śāstra-guru-ātma’-rūpe āpanāre jānāna
‘kṛṣṇa mora prabhu, trātā’ — jīvera haya jñāna

Synonyma

śāstra-guru-ātma-rūpe — v podobě védské literatury, duchovního mistra a Nadduše; āpanāre jānāna — informuje o sobě; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora — můj; prabhu — Pán; trātā — vysvoboditel; jīvera — podmíněné duše; haya — je; jñāna — poznání.

Překlad

„Zapomnětlivou živou bytost Kṛṣṇa vzdělává skrze védskou literaturu, realizovaného duchovního mistra a Nadduši. S jejich pomocí může živá bytost poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, takového, jaký je, a také to, že Pán Kṛṣṇa je její věčný vládce a ten, kdo vysvobozuje ze spárů māyi. Tímto způsobem lze získat opravdové poznání o svém podmíněném životě a pochopit, jak dosáhnout osvobození.“

Význam

Protože podmíněná duše zapomíná na své skutečné postavení, může přijmout pomoc od śāstry, gurua a Nadduše v srdci. Kṛṣṇa jako Nadduše sídlí v srdcích všech. V Bhagavad-gītě (18.61) je řečeno:

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

„Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazené ve stroji vytvořeném z hmotné energie.“

Jako śaktyāveśa-avatāra Vyāsadeva Kṛṣṇa učí podmíněnou duši skrze védskou literaturu. Zvnějšku se Kṛṣṇa zjevuje jako duchovní mistr a cvičí podmíněnou duši pro návrat k vědomí Kṛṣṇy. Jakmile se její původní vědomí Kṛṣṇy obnoví, je vysvobozena ze spárů hmoty. Nejvyšší Osobnost Božství tak podmíněné duši neustále pomáhá třemi způsoby – skrze písma, duchovního mistra a Nadduši v srdci. Pán je osvoboditelem podmíněné duše a je uznáván jako Nejvyšší Pán všech živých bytostí. V Bhagavad-gītě (18.66) Kṛṣṇa říká:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se jen Mně. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“ Stejný pokyn nacházíme v celé védské literatuře. Sādhu, śāstra a guru jednají jako Kṛṣṇovi zástupci a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy působí po celém vesmíru. Každý, kdo této příležitosti využije, bude osvobozen.